Jelenlegi hely

Hirdetés
Hirdetés

Tájékoztatjuk, hogy a www.egeszsegkalauz.hu weboldal üzemeltetését, a weboldalon elérhető internetes sajtótermék kiadását 2017. március hó 17. napjától a Vidal Hungary Kft. helyett a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (1112 Budapest, Városmajor u. 11.) végzi a társaságok között létrejött megállapodás alapján. Az elkövetkező napokban hírlevelünkben, weboldalunkon, külön levélben kérjük majd Felhasználóinkat, hogy amennyiben a weboldalon regisztrált, személyes adatai kezeléséhez hozzájárult, szíveskedjen nyilatkozni, hogy változatlan adatkezelési feltételek mellett és célok elérése érdekében a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint új adatkezelő általi, 2017. március hó 17. napjától kezdődő adatkezeléshez hozzájárul-e. Hozzájárulás hiányában adatait 2017. március hó 17. napjával véglegesen töröljük.

Ha szeretné fenntartani regisztrációját, kérjük, kattintson az alábbi linkre:
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A Vidal Hungary Kft., mint Adatkezelő, valamint weboldal szolgáltató ezúton nyilatkozik a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról és az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője – továbbiakban Adatkezelő – a Vidal Hungary Kft. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., e-mail: info@egeszsegkalauz.hu, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54335/2012)

2. Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés honlapon történő regisztráció alapján tájékozott, önkéntes és kifejezett beleegyezést követően.

3. A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználókra vonatkozóan: név, cím, nem, e-mail cím, jelszó, hírlevél feliratkozás*.

* nem kötelezően megadandó adatok

A honlap látogatóira vonatkozóan a forgalmi adatok, így az oldal látogatásának kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint - amennyiben a látogató számítógépe megadja - a böngésző és az operációs rendszer típusa és a megjelenítés grafikai felbontása. Ezek az adatok a honlapon történő megrendeléskor/regisztrációkor megadott személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

4. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása

A 2. pontban megjelölt adatok esetén az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§-a alapján, amelynek megadása a jelen ingyenes szolgáltatás esetén feltétel.

A forgalmi adatok az internet használatával szükségszerűen keletkeznek és automatikusan rögzülnek.

5. Az adatkezelés célja

A 2. pontban megadott adatokat Adatkezelő mindenekelőtt a felhasználó jogosultságának ellenőrzése céljából kezeli, másodsorban a testre szabott szolgáltatások nyújtása céljából. A weboldal üzemeltetője személyre szabott hirdetéseket jelentethet meg a felhasználó részére, nyereményjátékban való részvétel esetén a nyeremény eljuttatása céljára kezeli az adatokat, valamint felhasználó hírlevélre iratkozhat fel. A szolgáltatások igénybevétele minden esetben önkéntes, a hírlevél szolgáltatásról felhasználó leiratkozhat. Egyes esetekben Szolgáltató üzleti partnerei Szolgáltatón keresztül információkat juttathatnak el a felhasználókhoz, ezeket a szolgáltatásokat felhasználó elutasíthatja.

A forgalmi adatok felvételének célja a felhasználók jobb minőségű kiszolgálása valamint látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

6. Az adatkezelés időtartama

A regisztrált felhasználók adatait Adatkezelő az érintettek tiltakozási jogának gyakorlásáig használja fel. Az Adatkezelő jogot formál arra, hogy azon felhasználók számára nem nyújtja ingyenes szolgáltatásait, akik adataik kezeléséhez nem járulnak hozzá, mivel e szolgáltatások igénybevétele önkéntes és ingyenes szolgáltatása Szolgáltató üzleti döntése.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, valamint a honlapot üzemeltető cég munkatársai, a forgalmi adatokhoz az adatkezelő által megbízott rendszergazdák férhetnek hozzá.

Az adatok kezelésével kapcsolatos egyes technikai feladatokat (csomagolás, postázás) az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozóként harmadik fél is végezheti.

8. Adattovábbítás

Személyes adatokat a 7. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

9. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Vidal Hungary Kft. elérhetőségein kérhető: cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.; telefon: 476-8902; e-mail cím: info@egeszsegkalauz.hu.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve tiltakozhat név- és címadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési célból felhasználják, név- és lakcímadatait az adatkezelő a jövőbeni adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.

A weboldal szolgáltatója jogot formál arra, hogy egyoldalúan módosítsa mindenkori Adatkezelési Szabályzatát, amelyet felhasználó valamely szolgáltatás a módosítást követő első használatával elfogad.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján az Infotv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

Önnek jogában áll továbbá

(a) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
(b) adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni;
(c) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulnia; és
(d) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

11. Süti (Cookie) kezelési irányelv

Egy weboldal látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

  • Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
  • Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
  • Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
  • Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a weboldal személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat weboldalunk nem értékesíti, nem adja bérbe és nem terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Az Egészségkalauz weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel weboldalunk nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért felelősséget nem vállalunk, és jogilag felelősségre nem vagyunk vonhatók.

A weboldal fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

12. Érdeklődés alapú hirdetések

Érdeklődés alapú hirdetési gyakorlatnak nevezzük, amikor a hirdetők az felhasználó internetezési szokásai alapján jelenítik meg a felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetést. Mindezt biztonságos, transzparens és a fogyasztó jogait tiszteletben tartó módon. Előnye, hogy a felhasználók az érdeklődési körüknek megfelelő hirdezéseket látnak, azaz ilyen módon számukra hasznosabb és relevánsabb reklámok jelenhetnek meg.

Az érdeklődés szerint célzott hirdetések megjelenítése a felhasználó múltbéli böngészési aktivitásán alapul.
Minden olyan szolgáltató, aki érdeklődés alapú hirdetést szolgáltat, meg kell felelnie az EU erre vonatkozó normáinak. A legtöbb esetben a felhasznált adatok nem személyes adatok, tehát nem teszik lehetővé a valós felhasználó azonosítását. A böngészési információk gyűjtése és feldolgozása anonim  módon történik. Ebben játszik szerepet a cookie is.

Jelen weboldal lehetőséget biztosít a viselkedés alapú hirdetések elutasítására. Ide kattintva szabályozhatja (engedélyezheti vagy letilthatja érdeklődés alapú reklámozási beállításait: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

(Utolsó módosítás: 2017. február 27.)

 Hirdetés